Bel ons op 040-7113026 of mail info@revitalis.nl

PTSS: posttraumatische stressstoornis

Blijf op de hoogte van de nieuwste innovatieve gezondheidsontwikkelingen en ontvang het cel herstel voedingsplan kado:

PTSS: posttraumatische stressstoornis

PTSS of de posttraumatische stressstoornis is een met name psychische ervaren aandoening. PTSS ontstaat nadat een persoon gedurende langere tijd in een ernstige stressgevende situatie heeft gezeten. Er is bijvoorbeeld sprake geweest van een levensbedreigende situatie, ernstig lichamelijk letsel of een bedreiging van de fysieke en psychische integriteit. PTSS komt vaak voor bij militairen of bij burgers die in oorlogssituaties gezeten hebben. PTSS komt ook veel voor bij mensen die te maken hebben gehad met geweld, seksueel misbruik, mishandeling of ernstige ongevallen.

Fysiologische oorzaak

Volgens het psychiatrische handboek DSM-V, mag PTSS niet toe te schrijven zijn aan fysiologische effecten van een middel (medicatie of alcohol). Toch lijkt PTSS in zijn verschijningsvorm heel erg op de verschijnselen waaraan iemand kan lijden, die bijvoorbeeld alcoholisme heeft of een andere verslaving. Dit komt omdat een langdurige stressvolle situatie, een effect heeft op ons lichaam. Wanneer we veel stress ervaren, gaan net als bij overmatig drugs- of alcoholgebruik onze endorfine-receptoren stuk. Om deze fysiologische oorzaak van PTSS goed te begrijpen, kan je hierover veel lezen op onze pagina over Chronische Stress, en op de pagina over het Dopamine tekort. Lees hieronder meer over de PTSS symptomen, over traumaverwerking bij PTSS en over onze PTSS behandeling.

PTSS symptomen

PTSS heeft een aantal kenmerkende symptomen. PTSS symptomen zijn bijvoorbeeld herbelevingen in de vorm van nachtmerries of flashbacks, maar het kan ook zijn dat een persoon met PTSS juist zijn herinneringen vermijdt of emotioneel uitschakelt. Dit heeft direct effect op het welbevinden van de persoon. Het uit zich bijvoorbeeld in depressie en slapeloosheid. Het wereldwijde psychiatrische handboek, de DSM-V, hanteert de volgende PTSS symptomen:

A: De persoon is blootgesteld geweest aan een feitelijke en/of dreigende dood, seksueel geweld of ernstige verwondingen op een van de volgende wijzen:

 • het is de persoon direct overkomen
 • de persoon was getuige van de gebeurtenis
 • het is een direct familielid of vriend overkomen
 • de persoon in kwestie wordt steeds opnieuw blootgesteld aan pijnlijke details van deze destructieve gebeurtenissen (Denk aan kinderen die misbruikt worden, of een militair die lange tijd in een oorlogssituatie verblijft.)

B: De traumatische gebeurtenis wordt opnieuw beleefd met één van de volgende symptomen:

 • zich herhalende en opdringende herinneringen
 • aan het trauma gerelateerde zich herhalende onaangename dromen
 • steeds opnieuw handelen en zich voelen alsof het trauma opnieuw gebeurt
 • het ervaren van heftige emoties als men aan het trauma herinnerd wordt
 • het ervaren van heftige lichamelijke symptomen als men aan het trauma herinnerd wordt

C: PTSS vermijding symptomen, zoals vermijden van prikkels die met het trauma te maken hebben:

 • het vermijden van gedachtes en gevoelens
 • het vermijden van plaatsen, mensen, situaties of zelfs voorwerpen

D: PTSS symptomen, zoals negatieve stemming en gedachtewereld:

 • onvermogen om zich de gebeurtenis of delen daarvan te herinneren
 • negatief denken over zichzelf, anderen en de wereld (men kan bv. niemand vertrouwen)
 • vertekende gedachtes over oorzaak en gevolg van gebeurtenissen
 • negatieve emoties zoals woede, schuld, angst en schaamte
 • minder interesse en deelname aan activiteiten
 • vervreemd of afgesneden gevoel van anderen
 • het niet kunnen ervaren van positieve emoties

E: Symptomen PTSS van hyperactiviteit en aanhoudende prikkelbaarheid:

 • irritatie en/ of woede-uitbarstingen
 • zelfdestructief gedrag en roekeloosheid
 • hyperalertheid
 • schrikreacties op dingen die overdreven zijn
 • zich niet kunnen concentreren
 • niet goed kunnen slapen

Traumaverwerking

Traumaverwerking wordt vaak gezien als een louter psychologisch fenomeen. Alsof we enkel met onze ziel onze trauma’s verwerken. Toch is ook ons lichaam betrokken bij traumaverwerking. We huilen of we zijn boos en we voelen dat in ons lijf. Mensen met PTSS worden juist gekenmerkt door het vaak opnieuw herbeleven van trauma’s. Men droomt erover of men wordt er ongewild steeds aan herinnerd. Om trauma’s goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat onze fysiologische gesteldheid in goede toestand verkeerd. Met name onze endorfine-receptoren spelen een belangrijke rol.

Traumaverwerking en endorfine-receptoren

Wanneer stress langdurig aanhoudt, berokkent dit schade aan onze endorfine-receptoren. Hierdoor is het lichaam niet meer goed in staat om endorfines op te nemen, en hierdoor vind er geen goede productie van dopamine, melatonine en serotonine meer plaats. Deze stoffen spelen echter een belangrijke rol in onze pijnperceptie, in de regulering van ons geheugen en in de regulering van zintuiglijke en emotionele gewaarwordingen. Kort gezegd, betekent dit dat aan de voortdurende herbeleving van trauma’s een fysiologische ontregeling ten grondslag ligt. Als je die ontregeling terug in balans brengt, door de endorfine-receptoren te herstellen, wordt het veel gemakkelijker om trauma’s te verwerken en voorbije gebeurtenissen een plek te geven. Lees meer hierover bij het Dopamine tekort.

PTSS behandeling

Onze PTSS behandeling is erop gericht om de schade die door langdurige en hevige stress is aangericht in de hersenen, te herstellen. Door deze schade te herstellen, worden de cellen in staat gesteld om opnieuw op een normale manier te functioneren. De symptomen blijven dan uit en er kan werkelijke trauma-verwerking plaatsvinden. Wil je meer weten over onze behandeling van PTSS. Lees dan meer over Het Breinherstel Programma of bel onze Revitalis kliniek voor een afspraak.

stel een vraag