Bel ons op 040-7113026 of mail info@revitalis.nl

Hoge bloeddruk

Blijf op de hoogte van de nieuwste innovatieve gezondheidsontwikkelingen en ontvang het cel herstel voedingsplan kado:

Hoge bloeddruk

De hoge bloeddruk is een stille epidemie, die de levens van 1 op de 3 volwassenen bedreigt. Van de mensen die medicijnen nemen tegen de hoge bloeddruk heeft dit bij 75% effect. Dit betekent dat 25% van de mensen met een te hoge bloeddruk, dagelijks met een gevaarlijk hoge bloeddruk door het leven gaan. Een hoge bloeddruk is een risicofactor voor hart- en vaatziekten, congestief hartfalen, beroertes en nieraandoeningen. Maar de hoge bloeddruk is daarnaast ook een medeplichtige in miljoenen jaarlijkse overlijdens (LifeExtension 2013: pp.745).

Meetwaardes hoge bloeddruk te hoog

De reguliere geneeskunde komt ernstig tekort in het oplossen van hoge bloeddruk problemen. Een van de grootste problemen, is de definitie van wat een acceptabele of wat een te hoge bloeddruk is. In de reguliere geneeskunde is de definitie van wat een te hoge bloeddruk is, namelijk veel te hoog. De reguliere geneeskunde vindt een bloeddruk pas te hoog, als deze boven de 139/89 mmHg is.

Nieuwe onderzoeksgegevens normale en hoge bloeddruk

In 2006 ontdekten wetenschappelijk onderzoekers, dat een systolische bloeddruk van 120-129 mmHg en een diastolische bloeddruk van 80-84 mmHg samengaan met een 81% hogere kans op hart- en vaatziekten. Hoge bloeddruk niveaus van 130-139 mmHg (systolisch) tegenover 120 – 80 mmHg (diastolisch) gaan samen met een angstwekkend hogere kans op hart- en vaatziekten van 133%. Nog angstwekkender is het feit, dat reguliere artsen er pas toe geneigd zijn een hoge bloeddruk te behandelen als haar niveaus boven de 160 – 90 mmHg uitkomen. Deze niveaus doen het risico op hart- en vaatziekten dramatisch toenemen (LifeExtension 2013: pp.745). Het is dus veel beter deze waardes lager te plaatsen.

Beheersen van de bloeddruk bevordert levensverwachting

Het beheersen van de hoge bloeddruk betekent dat we het risico op ziektes en aandoeningen aanzienlijk verlagen. Wetenschappelijke studies schatten dat het beperken van de hoge bloeddruk tot niet hoger dan 115 – 75 mmHg het risico op dood door beroertes met 40% kan verlagen! (LifeExtension 2013: pp.745) Het risico op dood door hartziekten of andere vaataandoeningen zou tot 30% verlaagd worden! (LifeExtension 2013: pp.745). Gebaseerd op deze gegevens, houdt de Revitalis kliniek als graadmeter aan, dat een bloeddruk van 115 – 75 mmHg voor de meeste mensen de beste resultaten geeft.

Complexe ziekte – complexe behandeling

De ontwikkeling en de progressie van een hoge bloeddruk is een complex proces met vele facetten. Een effectieve aanpak wordt nauwelijks bereikt door 1 enkele ingreep. In de plaats hiervan wordt een maximaal resultaat meestal bereikt door een brede aanpak te volgen. Denk hierbij aan: levensstijl veranderingen, aanpassingen in de voeding, farmaceutische medicatie, regelmatige zelftesten, natuurlijke voedingssupplementen etc.

Onze behandeling

Onze kliniek is vaak in staat om uw hoge bloeddruk op een natuurlijke wijze onder controle te krijgen. Veel van onze patiënten hebben op termijn geen farmaceutische middelen meer nodig. We volgen in onze behandeling onze 5 fundamentele stappen voor het krijgen van lange termijn positieve gezondheidsresultaten op celniveau. Door te werken met voedingssupplementen zoals vitamine c (lees hier meer over vitamine c, hoge bloeddruk en aderverkalking), mineralen en andere supplementen, zijn wij in staat om uw aders op een natuurlijke manier terug gezond te maken.

Meer informatie

Life Extension Foundation. 2013. Disease Prevention and Treatment. 130 Evidence-Based Protocols to Combat the Diseases of Aging.

Bel ons voor meer informatie of maak meteen een afspraak om ons naar uw hoge bloeddruk te laten kijken. U kunt zich ook inschrijven voor onze kosteloze informatiebijeenkomst, of lees hier hoe andere patiënten onze behandeling ervaren hebben. In het onderstaande gaan we nog wat dieper in op de hoge bloeddruk. Wilt u meer lezen over de oorzaken, symptomen, of over het behandelen van de hoge bloeddruk, klik dan hier verder:

Wat betekent een hoge bloeddruk?

De bloeddruk is een meetwaarde die de kracht die op de aderwanden uitgeoefend wordt door het bloed meet. Een hoge bloeddruk komt voor als er een toename is in die kracht. Dit kan schadelijke gevolgen hebben. Omdat het hart verschillende “kloppingen” kent, is de druk van zuurstofrijk bloed in de aders niet steeds hetzelfde. De bloeddruk varieert tussen twee waardes. Eén van die waardes telt wanneer het hart zichzelf samenknijpt; de andere waarde geldt voor wanneer het hart zich ontspant.

De systolische bloeddruk

De term systolisch komt van het Franse systole (= samentrekking) (1669) en het Griekse sustellein (= samentrekken) (WNT). Deze eerste waarde gebruiken we wanneer het hart zich samenknijpt. Het bloed wordt dan onder grote kracht uit de linker hartkamer geperst (zie plaatje 1). Deze bovenste druk (af te lezen aan de bovenkant op het bloeddruk apparaat) wordt de systolische bloeddruk genoemd (zie plaatje 2).

De diastolische bloeddruk

De term diastolisch komt van het Franse diastole (= verslapping) (1847) en het Griekse diastolè (= het uitrekken, uitzetten)(WNT). Deze tweede waarde gebruiken we wanneer het hart zich ontspant. In tegenstelling tot alle andere organen, ontvangt het hart zelf bloed tussen de hartslagen in (zie plaatje 1). De andere organen worden juist gevoed met bloed als het hart “klopt” of samentrekt. De bloeddruk in de “rustperiode” tussen de hartslagen in, noemen we de diastolische bloeddruk (zie plaatje 2).

Het belang van de diastolische bloeddruk

In de fase dat het hart pompt om bloed naar de organen in het lichaam te sturen, wordt de circulatie van bloed in het hart zelf geblokkeerd. Na de samentrekking van het hart in de systolische fase, sluit de aortaklep zich. Dit beschermt het bloed tegen het terugvloeien in het hart en het houdt de bloeddruk in de aders stabiel. Dan kan het hart zich in de diastolische fase ontspannen en zich voeden met bloed. De diastolische fase is dus erg belangrijk voor het onderhoud van het hart zelf.

De diastolische druk bij het ouder worden

Bij ouder wordende mensen kunnen eerder aanwezige vaataandoeningen of een langdurige hoge bloeddruk een overmatige vermindering van de diastolische druk veroorzaken. Dit kan ervoor zorgen, dat er veel te weinig zuurstofrijk bloed naar het hart gevoerd wordt. De diastolische bloeddruk zou daarom altijd en minstens rondom de 75 mmHg moeten zijn voor een optimale gezondheid.

Wat betekenen de waardes mmHg in het meten van de bloeddruk?

De bloeddrukmeting wordt in de geneeskunde uitgedrukt in mmHg. mmHg staat voor het aantal millimeters kwik (Hg) op de vroegere meetapparatuur. Men noemde het apparaat waar vroeger de bloeddruk mee gemeten werd een kwikbloeddrukmeter (zie plaatje). Tegenwoordig meten we de bloeddruk met een elektronische bloeddrukmeter. De bloeddruk wordt gemeten in een verhouding van de systolische tot de diastolische bloeddruk en ook zo opgeschreven. Bv. 120 (systolisch) / 80 (diastolisch) mmHg. De afwisseling van de systolische met de diastolische bloeddruk gebeurt ongeveer 60 tot 80 keer per minuut in rust, afhankelijk van de leeftijd van de persoon.

Plaatje: Photo: 15728145

Achtergrondinformatie

Kas, K. Prof. Dr. Nooit meer Ziek. Uitgeverij van Halewyck. Leuven.

Life Extension Foundation. 2013. Disease Prevention and Treatment. 130 Evidence-Based Protocols to Combat the Diseases of Aging.

Heeft u interesse om uw bloeddruk door ons te laten bekijken en eventueel te laten behandelen, maak dan een afspraak of bel voor meer informatie. U kunt ook eerst een kosteloze informatiebijeenkomst bijwonen, of hier meer lezen over hoe andere patiënten onze behandeling ervaren hebben.

Oorzaak hoge bloeddruk

Om de oorzaak van een hoge bloeddruk goed te begrijpen, is het belangrijk om te begrijpen hoe onze bloeddruk gereguleerd wordt. De bloeddruk in onze bloedsomloop wordt op drie manieren gereguleerd. Deze drie mechanismes (een hogere hartslag, de perifere weerstand, het bloedvolume) werken samen als de instrumenten van een orkest. Samen behouden en bewerkstelligen zij een stabiele lange termijn bloeddruk. Tegelijkertijd staan zij samen toe, dat de bloeddruk tijdelijk toeneemt of afneemt om aan alle behoeftes van het lichaam te voldoen. Denk hierbij aan inspanning, stress of bij letsel.

Eerste mechanisme: de hogere hartslag

Het verhogen van de hartslag en van de kracht waarmee het bloed het hart verlaat, zorgt voor een snellere bloedcirculatie en voor een verhoogde bloeddruk. Tijdens inspanning is het nodig om een tijdelijke toename van bloedcirculatie te hebben, om voldoende zuurstof rond te kunnen pompen. Ook bij stress heeft het lichaam dit nodig. Deze toegenomen hartactiviteit kan dus getriggerd worden door signalen van het brein, in antwoord op activiteit of op stress hormonen zoals epiferine.

Tweede mechanisme: perifere weerstand

De perifere weerstand is een term die gebruikt wordt voor de toegenomen bloeddruk die veroorzaakt wordt door de bloedvaten zelf. Hoe meer weerstand er is tegen de bloedstroom, hoe groter de druk moet zijn die nodig is om deze weerstand te overwinnen. Aders zijn in staat om deze bloeddruk actief te beïnvloeden door middel van samentrekkingen en verwijdingen. We noemen dit vaatvernauwing en vaatverwijding.

Wat zijn vasoconstrictie en vasodilatie?

De termen vasoconstrictie en vasodilatie komen van de Latijnse woorden vaso (= ader), constrictie (= beperking, vernauwing) en dilatie (= verwijding). In het Nederlands wordt daarom voor de term vasoconstrictie ook de term vaatvernauwing gebruikt. En voor vasodilatie wordt ook de term vaatverwijding gebruikt. Bij vasoconstrictie verkleinen de aders door samentrekkingen de doorsnede van de ader waardoor de bloeddruk toeneemt. Bij vasodilatie vergroten de aders door verwijdingen de doorsnede van de ader. De bloeddruk neemt dan af.

Vasocostrictie en vasodilatie met het ouder worden

Vasoconstrictie en vasodilatie zijn mechanismen waarmee de bloeddruk op korte termijn gereguleerd kan worden. Ze zijn beide onder de controle van diverse hormonen. Veroudering zorgt ervoor dat de aders inboeten aan elasticiteit. Dit verklaart waarom de meeste ouderen op een of andere manier last hebben van een te hoge bloeddruk. De hoge bloeddruk hoort met andere woorden bij het ouder worden Daarom zou niemand er eigenlijk van versteld moeten staan als het nodig blijkt om maatregelen te nemen tegen een te hoge bloeddruk.

Derde mechanisme: het bloedvolume

Ons bloedvolume kan onze bloeddruk beïnvloeden. Bloed is eigenlijk een verzameling van cellen in een waterig milieu. Het bloedvolume kan veranderd worden door het veranderen van deze waterige inhoud. Het verhogen van de hoeveelheid water in het bloed doet het volume toenemen. Doordat het volume toeneemt, neemt ook de bloeddruk toe. Het verlagen van de hoeveelheid water in het bloed doet het volume afnemen. Doordat het volume afneemt, neemt ook de bloeddruk af. Veranderingen in dit waterige volume, zijn een lange termijn mechanisme van het lichaam om onze bloeddruk te controleren (LifeExtension 2013: pp.746).

De rol van de nieren

Om onze bloeddruk te controleren via het bloedvolume, is er ook een belangrijke rol weggelegd voor onze nieren. Door het controleren van de balans tussen water en zout in het bloed, beïnvloeden de nieren ons bloedvolume. De nieren produceren ook een aantal hormonen, die vanop afstand bijdragen aan het onder controle houden van de bloeddruk d.m.v. vasoconstrictie (LifeExtension 2013: pp.747).

Het renin-angiotensin-aldosteron systeem

Centraal in het controlesysteem van de bloeddruk door de nieren is het renin-angiotensin-aldosteron systeem. Dit is een hormonaal systeem dat samenwerkt om de bloeddruk te controleren. Renin is een enzyme dat in de nieren geproduceerd wordt als het bloedvolume te laag is, als er te weinig natriumchloride aanwezig is in het bloed en bij stress. De productie van renin leidt op haar beurt tot de productie van angiotensin II, een hormoon dat de bloeddruk verhoogd.

Angiotensin II en de hoge bloeddruk

Angiotensin II verhoogt de bloeddruk op de volgende manieren:

 • het zorgt ervoor dat de nieren vocht en natrium vasthouden, zodat het bloedvolume stijgt
 • het zorgt voor de vasoconstrictie van kleine bloedvaten, wat de bloeddruk in de slagaders verhoogd
 • het stimuleert de productie van andere hypertensieve hormonen (hormonen die de bloeddruk doen stijgen) in de hypofyse en de bijnieren
 • het blokkeert de werking van bradykinine (e.g. een hormoon dat zorgt voor de ontspanning van vaatwanden)
 • het heeft een indirect effect op het centrale zenuwstelsel om dorst en de behoefte aan zout te doen toenemen, die allebei nodig zijn om het bloedvolume te doen toenemen.

Oorzaken hoge bloeddruk: de vicieuze cirkel van nierproblemen

De nierfunctie kan beschadigd geraken als mensen ouder worden. Dit is een van de redenen dat onze bloeddruk hoger kan worden bij het ouder worden. Een van de belangrijkste redenen dat de nieren beginnen te falen, is een hoge bloeddruk. Mensen die milde nierproblemen hebben, krijgen een verhoogde bloeddruk. Deze verhoogde bloeddruk veroorzaakt op zijn beurt meer schade aan de nieren. Deze schade veroorzaakt op zijn beurt een nog hogere bloeddruk en ga zo maar door.

Oorzaken hoge bloeddruk: bloedsuiker veroorzaakt hoge bloeddruk

Een te hoge bloedsuiker is een andere belangrijke reden voor nierschade die uitmondt in de vicieuze cirkel van nierfalen vs. een hoge bloeddruk. Nuchtere glucose niveaus zouden onder het niveau van 86 mg/dL gehouden moeten worden voor een algehele preventie van bijkomende aandoeningen zoals nierfalen. Het optimale spectrum voor bloedglucose is tussen de 70 en 85 mg/dL om de bloeddruk gewenst te houden.

Recent onderzoek: belangrijkste oorzaken hoge bloeddruk

Onderzoekers zijn de afgelopen jaren druk bezig geweest met het ontdekken van het verband tussen de hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Uit onderzoek blijkt dat de hoge bloeddruk schadelijk is voor de vaten op het meest basale niveau, nl. op het niveau van de aders. Door schade toe te brengen aan de vaatwanden, creëert de hoge bloeddruk in eerste instantie schade aan het gehele hart- en vaatcircuit, en in tweede instantie aan het gehele lichaam (LifeExtension 2013: pp.747).

Hoe zijn de aders opgebouwd?

Aders bestaan uit drie lagen. De buitenste laag is vooral verbindend weefsel dat steun biedt aan de andere twee lagen. De middelste laag is een gladde spierlaag die samentrekt en ontspant om de bloedstroom te ondersteunen en om de bloeddruk optimaal te houden. De binnenste laag is de endotheelweefsellaag – of het endothelium – die is opgebouwd uit een dunne laag cellen. Deze laatste laag is de belangrijkste laag.

De functies van de endotheelweefsellaag

De dunne laag cellen van de endotheelweefsellaag heeft een aantal belangrijke functies:

 • de bescherming van de vaatwanden
 • bevordert bloedverdikking- en verklontering bij letsel
 • helpt te voorkomen dat schadelijke moleculen (zoals LDL , tryglyceriden of schadelijke stoffen uit het milieu) de aderwand penetreren

Als de endotheelweefsellaag beschadigd wordt, kan dit als gevolg hebben dat de aderwand verdikt door een abnormale samenklontering van witte bloedcellen, afvalstoffen, vetten of zelfs gifstoffen uit het milieu. Er ontstaat dan een plaque (3).

aderverkalking

Ontstaan van plaques: vitamine c

Het ontstaan van plaques kan veroorzaakt worden door een verkeerd voedingspatroon. Ons voedingspatroon is van belang, omdat gaatjes in de vaatwand ontstaan door een tekort aan collageen. Een tekort aan collageen wordt dan weer veroorzaakt door een tekort aan vitamine c. Lees hierover meer onder atherosclerose en het vitamine c tekort. Doordat plaques zorgen voor vaatvernauwing, stijgt onze bloeddruk met de bijkomende schadelijke effecten.

Andere oorzaken van een hoge bloeddruk

We kunnen de oorzaak van een hoge bloeddruk op een aantal fysiologische vlakken zoeken. De oorzaak kan in de nieren liggen; neurogenetisch zijn; vasculair zijn; veroorzaakt worden door drugs of medicijnen; komen door slaaptekort etc. Daarnaast kan de oorzaak van een hoge bloeddruk ook te vinden zijn op het vlak van voeding en levensstijl.

Fysiologische oorzaken hoge bloeddruk

Hoge bloeddruk vanuit de nieren:

 • chronische nierziekten
 • vasculaire nieraandoeningen
 • renin producerende tumoren

Endocriene oorzaken:

 • primair aldosteronisme, (d.i. een overmatige uitscheiding van aldosteron, een hormoon dat het vasthouden van zout bevordert.)
 • te trage of te snelle schildklier
 • hyperfunctie van de bijnierschors (d.i. een overmatige uitscheiding van bijnier hormonen.)
 • acromegalie (d.i. een overmatige scheiding van groeihormonen.)

Neurogenetische oorzaken:

 • acute stress-gerelateerde hypertensie
 • schade aan het ruggenmerg

Vasculaire oorzaken:

 • stijfheid of versmalling van de aorta

Hoge bloeddruk veroorzaakt door drugs en medicijnen:

 • orale anticonceptiemiddelen
 • steroïden
 • sympathomimetische medicijnen (ontstopping en eetlustremmers)
 • NSAIDs en COX-2 beperkers
 • immuunonderdrukkende medicijnen
 • erythropietines
 • amfetamines

Overige:

 • verstorende slaapapneu
 • voedingstekorten
 • zwangerschap

Meer informatie

Life Extension Foundation. 2013. Disease Prevention and Treatment. 130 Evidence-Based Protocols to Combat the Diseases of Aging.

Als u interesse heeft om de oorzaak van uw hoge bloeddruk te achterhalen en op te lossen, maak dan een afspraak bij onze Revitalis kliniek, of bel voor meer informatie. U kunt zich ook inschrijven voor een van onze kosteloze informatiebijeenkomsten, of lees hier wat andere patiënten bij onze behandeling ervaren hebben.

Hoge bloeddruk genezen of verlagen

Veroudering, gender, familiegeschiedenis, en genetische voorbeschikking dragen allemaal bij aan de mogelijkheid om een hoge bloeddruk te genezen of te verlagen. Toch worden deze factoren gezien als de niet beïnvloedbare risico factoren. Dit betekent dat het niet mogelijk is, om op deze vlakken de risico’s te beperken. Beïnvloedbare risico factoren dragen echter ook in enorme mate bij aan de mogelijkheid om een te hoge bloeddruk te genezen of te verlagen. Om de hoge bloeddruk te genezen of te verlagen, kunnen we denken aan levensstijlaanpassingen, aan medicijnen en aan vitamines en mineralen.

Levensstijl aanpassen

Dat een hoge bloeddruk te genezen is, wordt door de reguliere geneeskunde nog niet erkend. Bij onze kliniek boeken we echter belangrijke resultaten op het vlak van het verlagen of genezen van een te hoge bloeddruk. De ontwikkeling en de progressie van een hoge bloeddruk is een complex proces met vele facetten. Een effectieve aanpak wordt nauwelijks bereikt door 1 enkele ingreep. In de plaats hiervan wordt een maximaal resultaat meestal bereikt door een brede aanpak te volgen.

Onze behandeling

Onze kliniek is vaak in staat om uw hoge bloeddruk op een natuurlijke wijze te verlagen of te genezen. Vele van onze patiënten hebben op termijn geen farmaceutische middelen meer nodig. We volgen in onze behandeling onze 5 fundamentele stappen voor het krijgen van lange termijn positieve gezondheidsresultaten op celniveau. Door het zelfherstellend vermogen van uw lichaam aan te spreken, wordt uw lichaam in staat gesteld om op eigen kracht de berokkende schade op te lossen. In veel gevallen kunnen onze patiënten na onze behandeling hun reguliere medicijnen volledig achterwege laten.

Factoren die helpen bloeddruk verlagen

Hieronder een overzicht van belangrijke factoren die helpen de hoge bloeddruk te verlagen of te genezen:

 • te hoge natrium opname vermijden
 • te hoge zout opname vermijden
 • te lage kalium opname vermijden
 • obesitas en een insulineresistentie genezen of oplossen
 • stress vermijden
 • te veel alcohol vermijden
 • niet roken
 • een zittend leven vermijden
 • lage vitamine K opname vermijden
 • lage vitamine D opname vermijden
 • lage vitamine C opname vermijden

Meer informatie

Heeft u interesse in een behandeling van uw hoge bloeddruk bij Revitalis, maak dan een afspraak of bel ons voor meer informatie. U kunt ook een van onze kosteloze informatiebijeenkomsten bijwonen, of hier lezen hoe andere patiënten onze behandeling ervaren hebben.

Symptomen hoge bloeddruk

Op het vlak van symptomen is de hoge bloeddruk een gevaarlijke ziekte. De hoge bloeddruk wordt ook wel eens de stille moordenaar of sluipmoordenaar genoemd. We ervaren over het algemeen immers weinig symptomen als we lijden aan een hoge bloeddruk, terwijl de hoge bloeddruk enorme schade kan berokkenen aan ons lichaam. Denk hierbij aan schade aan de vaten, aan de hersenen, aan de nieren…

Symptomen extreem hoge bloeddruk

Enkele symptomen die zich bij een extreem hoge en langdurige hoge bloeddruk kunnen vertonen zijn:

 • hoofdpijn
 • neusbloedingen
 • oorsuizen (tinnitus)
 • gezichtsproblemen
 • vermoeidheid

Gevolgen hoge bloeddruk

Terwijl een hoge bloeddruk te verwachten valt onder sommige omstandigheden zoals opwinding, stress en fysieke inspanning kan een langdurige hoge bloeddruk erg schadelijk zijn. Voortdurende hoge druk in het cardiovasculaire systeem beschadigt de vaten, en leidt tot vaatschade. Voortdurende hoge druk leidt zo ook tot het uitvallen van de organen – welke organen dan ook – die door deze vaten bevoorraad worden. Als organen eenmaal uitvallen ontstaat het risico tot overlijden.

Gerelateerde ziekten

Een bescheiden maar voortdurende stijging van de bloeddruk verhoogt het risico op verschillende ziektes, zoals atherosclerose, beroertes, chronische nierklachten, chronisch nierfalen, perifere arteriële ziekte (PAD), aneurysmas en gezichtsverlies.

Endotheeldisfunctie

Een hoge bloeddruk veroorzaakt functionele veranderingen in het endotheelweefsel van de aders. We noemen dit ook wel een endotheeldisfunctie. Een endotheeldisfunctie als een van de symptomen van een hoge bloeddruk betekent dat er een verlaagde beweeglijkheid ontstaat van de endotheelweefsellaag in de aders. Tegelijkertijd hebben de aderwanden te kampen met een verhoogde stijfheid.

Linker hartkamer hypertrofie

Als de aders hard en stijf worden en niet langer goed kunnen samentrekken en ontspannen, wordt er een aanzienlijke druk gelegd op de hart haar pompkamers. Vergroting van de linker hartkamer is in veel gevallen, het eerste teken van schade die ontstaan is door een ongecontroleerde hoge bloeddruk. Als dit onbehandeld blijft, kan deze hartkamer hypertrofie uitmonden in congestief hartfalen.

Symptomen vermijden

In 2006 ontdekte men, dat een systolische bloeddruk van 120-129 mmHg en een diastolische bloeddruk van 80-84 mmHg samengaan met een 81% hogere kans op hart- en vaatziekten. Hoge bloeddruk niveaus van 130-139 mmHg (systolisch) tegenover 120 – 80 mmHg (diastolisch) gaan samen met een hogere kans op hart- en vaatziekten van 133%. Nog angstwekkender is het feit, dat reguliere artsen een hoge bloeddruk pas behandelen als haar niveaus boven de 160 – 90 mmHg uitkomen. Deze niveaus doen het risico op hart- en vaatziekten dramatisch toenemen (LifeExtension 2013: pp.745).

Onze behandeling

Gebaseerd op hier bovenstaande nieuwe onderzoeksgegevens, houdt de Revitalis kliniek als graadmeter aan, dat een bloeddruk van 115 – 75 mmHg voor de meeste mensen de beste resultaten geeft. Dankzij ons arteriografisch onderzoek, zijn wij goed in staat om uw bloeddruk, en daarnaast ook de staat van uw hart en bloedvaten te onderzoeken en te behandelen. Heeft u interesse in onze behandeling, of wilt u meer informatie bel ons dan. U kunt zich ook inschrijven voor een kosteloze informatiebijeenkomst, of lees hier meer over hoe andere patiënten onze behandeling ervaren hebben.

Achtergrondinformatie

Life Extension Foundation. 2013. Disease Prevention and Treatment. 130 Evidence-Based Protocols to Combat the Diseases of Aging.

stel een vraag