Bel ons op 040-7113026 of mail info@revitalis.nl

Autisme Spectrum Stoornis

Blijf op de hoogte van de nieuwste innovatieve gezondheidsontwikkelingen en ontvang het cel herstel voedingsplan kado:

Wat is autisme?

Onder het Elk van de volgende aandoeningen wordt gezien als een Autisme Spectrum Stoornis vallen de volgende aandoeningen: klassiek autisme, het syndroom van Asperger, het syndroom van Rett, de disintegratieve stoornis en PDD NOS. Tegenwoordig wordt het aantal mensen met één van deze aandoeningen geschat op ongeveer 60 tot 100 per 10.000. Dat betekent dat tussen 0,5 en 1 persoon op de 100 personen een Autisme Spectrum Stoornis heeft.

Steeds meer autisme

30 jaar geleden lagen de cijfers van aan autisme lijdende mensen heel anders en had slechts 0,2 tot 0,5 personen op 100 een Autisme Spectrum Stoornis tegenover 0,5 tot 1 op 100 in het heden. Men denkt dat de oorzaken van deze stijging in autisme komen doordat de diagnose verruimd is (LifeExtension 2013). De maatschappij stelt steeds hogere eisen op het vlak van communicatie en sociale vaardigheden. De lat is hoger zijn komen liggen.

Financiële redenen

Men vermoed ook dat de diagnose Autisme Spectrum Stoornis tegenwoordig sneller gegeven wordt, omdat dit nodig is voor subsidies en financiering. Hulpmiddelen voor kinderen met problemen op het vlak van sociale vaardigheden of communicatie worden in het onderwijs betaald vanuit het Rugzakje. Dit is een subsidiepotje voor kinderen met een diagnose. Als je kind hulp nodig heeft, helpt de autisme diagnose bij het bekostigen van die hulp.

Medicatie

Wanneer uw kind of uzelf gediagnosticeerd wordt met een Autisme Spectrum Stoornis, bent u waarschijnlijk opgelucht dat u eindelijk een verklaring heeft voor wat er aan de hand is. Een autisme diagnose kan een rol spelen in de acceptatie van een bepaalde problematiek. Maar de diagnose lost de problemen niet op. Artsen of psychiaters schrijven soms medicatie voor, hoewel een Autisme Spectrum Stoornis met medicatie niet te genezen is

Behandeling van autisme

Onze Revitalis kliniek biedt een innovatieve behandeling voor alle Autisme Spectrum Stoornissen d.m.v. de orthomoleculaire geneeswijze. Wij boeken hiermee aanzienlijke resultaten. Wereldwijd komt er steeds meer aandacht voor deze orthomoleculaire behandelmogelijkheden voor autisme. Wilt u meer informatie, bel ons dan of maak meteen een afspraak. U kan ook lezen wat andere patiënten bij onze autisme behandeling ervaren hebben. U kan zich ook inschrijven voor onze informatiebijeenkomst.

Wat anderen zeggen over onze autisme behandeling

Volgend op de eerste resultaten, is chelatietherapie voor zware metalen nu de meest verkozen behandeltherapie die ooit ontwikkeld is door de Autisme Denk Tank van de Amerikaanse Defeat Autism Now Foundation. Zij zien autisme nu als een geneeslijke ziekte, gebaseerd op de uitslagen en de omgekeerde diagnose van tientallen kinderen die met chelatietherapie behandeld zijn (Haley 2005). Uit Hales zijn onderzoek bleek dat alle kinderen met autisme, in hoge mate blootgesteld waren geweest aan kwik doordat de moeder kwiktandvullingen bleek te dragen tijdens de zwangerschap (Haley 2005). Chelatietherapie biedt kinderen met autisme de beste oplossing voor ontgifting van deze stoffen.

Meer achtergrondinformatie

Haley,B. 2005. “Mercury and Autism. Accelerating Evidence?” In: Neuroendocrinology Letters. Vol. 26, Iss. 5. pp. 439-446.

Life Extension Foundation. 2013. Disease Prevention and Treatment. 130 Evidence-Based Protocols to Combat the Diseases of Aging.

Pall. M.L., PhD. (University of Washington) 2007. Explaining “Unexplained Illnesses”. Disease Paradigm  for Chronic Fatigue Syndrome, Multiple Chemical Sensitivity, Fibromyalgia, Post-Traumatic Stress Disorder, Golf War Syndrome and others. Taylor & Francis. New York. Over toxiciteit, ADHD, ADD en Autisme Spectrum Stoornissen.

Wilt u meer achtergrondinformatie over de kenmerken, de oorzaken, de behandeling en genezing van Autisme Spectrum Stoornissen, lees dan hier verder:

Autisme kenmerken

De algemene symptomatische kenmerken van klassiek autisme bestaan uit drie soorten beperkingen. De beperkingen bevinden zich op de vlakken van sociale interactie, communicatie en gedrag. Tot slot leidt klassiek autisme doorgaans vóór het derde levensjaar tot achterstand in één tot drie van de volgende gebieden: sociaal contact; taal in onderling sociaal contact; en heel veel concreet denken en geen of bijna geen fantasiespel.

Sociaal interactieve autisme kenmerken

Stoornissen of beperkingen in sociale interacties met anderen. Denk hierbij aan de volgende vier kenmerken:

 1. klaarblijkelijke afwijkingen in nonverbaal gedrag (niet in de ogen kijken, wegkijken)
 2. moeilijk relaties aangaan en opbouwen met mensen van dezelfde leeftijd
 3. beperkte spontaniteit in het samen ervaren van plezier, activiteiten of het presteren
 4. beperkte sociale of emotionele wederkerigheid

Communicatieve autisme kenmerken

Stoornissen of beperkingen in het communiceren. Denk hierbij aan de volgende vier kenmerken:

 1. het niet of niet goed kunnen praten, de ontwikkeling van taal gaat minder goed
 2. soms is de ontwikkeling van taal wel heel goed, maar lukt het een persoon of kind slecht om een gesprek met een ander te beginnen of aan te gaan
 3. stereotype taalgebruik of eigenaardige woordkeuzen zijn typische kenmerken. Men noemt dit ook wel archaïsch taalgebruik (hele oude formele taal gebruiken)
 4. mindere aanwezigheid van spontane ‘doen-alsof’ spelletjes of sociale imitatie ‘nadoen’ spelletjes bij kinderen, zoals dat zou passen bij hun ontwikkelingsniveau

Gedragsmatige autisme kenmerken

Beperkte, en herhalende typische gedragspatronen, beperkte belangstelling voor bepaalde typische activiteiten. Denk hierbij aan de volgende vier kenmerken:

 1. overmatige bezigheid met één of meer beperkte stereotype patronen van belangstelling, die andere mensen niet accepteren als normaal ten aanzien van de intensiteit of de richting (1 voorwerp (bv. boten) of 1 onderwerp wat mensen extreem interesseert (bv. de zwaartekracht))
 2. gehechtheid aan bepaalde patronen of routines of rituelen. Vaste volgordes bij activiteiten, vaste routes etc.
 3. typische lichaamsbewegingen zoals fladderen met de handen of vingers of bewegingen van het lichaam
 4. aanhoudende fixatie op delen van dingen

De Asperger kenmerken

De algemene symptomatische Asperger kenmerken bestaan uit slechts twee soorten beperkingen. Mensen met het syndroom van Asperger hebben als voordeel, dat zij geen kenmerken vertonen die te maken hebben met een achterstand in taalontwikkeling, cognitieve vaardigheden of in de ontwikkeling van kennis en kunde in hun zelfredzaamheid. Dit in tegenstelling tot mensen die lijden aan klassiek autisme. Bij Asperger bevinden de kenmerken van de aandoening zich op het vlak van sociale interactie en gedrag.

Sociaal interactieve Asperger kenmerken

 1. stoornis in het oogcontact en in gelaatsuitdrukkingen of lichaamstaal
 2. moeilijk relaties aangaan en opbouwen met mensen van dezelfde leeftijd
 3. ondernemen beperkte pogingen om plezier, bezigheden of prestaties te delen
 4. er ontstaat weinig emotionele wederkerigheid

Gedragsmatige kenmerken Asperger

Beperkte, en herhalende typische gedragspatronen, beperkte belangstelling voor bepaalde typische activiteiten. Denk hierbij aan de volgende vier kenmerken:

 1. overmatige bezigheid met één of meer beperkte stereotype patronen van belangstelling, die andere mensen niet accepteren als normaal ten aanzien van de intensiteit of de richting (1 voorwerp bv. (boten) of 1 onderwerp wat mensen extreem interesseert (bv. de natuur))
 2. gehechtheid aan bepaalde patronen of routines of rituelen. Vaste volgordes bij activiteiten, vaste routes etc.
 3. typische lichaamsbewegingen zoals fladderen met de handen of vingers of bewegingen van het lichaam
 4. aanhoudende fixatie op delen van dingen

Rett syndroom kenmerken

Het syndroom van Rett komt enkel voor bij vrouwen en is zeldzaam. Het komt vaak pas in de loop van het eerste levensjaar voor. Het Rett syndroom draagt hele afwijkende kenmerken van de andere syndromen in het Autisme Spectrum, zoals fysieke kenmerken.

Bij het syndroom van Rett, zien we de volgende kenmerken:

 1. een afname in de schedelgroei vanaf 5 maanden tot in het vierde levensjaar
 2. verlies van vaardigheden die eerst wel lukten, m.n. in de handen. Ontwikkeling van typische handbewegingen
 3. verlies van eerder wel aanwezige vaardigheden in sociale interactie
 4. de coördinatie verslechterd, m.n. in het lopen en in de borst
 5. psychomotorische achterstand, stoornis in de ontwikkeling van taal (expressief en ontvangend)

Kenmerken van de disintegratieve stoornis

Bij mensen met deze stoornis treden de autistische kenmerken pas op na het tweede levensjaar. De beperkingen bevinden zich op twee terreinen:

1) verlies van eerder wel aanwezige vaardigheden (voordat men 10 jaar is). Denk hierbij aan de volgende vijf symptomen:

 1. taal: expressief en receptief
 2. op het vlak van zindelijkheid
 3. sociale vaardigheden, het vermogen om zich aan te passen
 4. het spelen wordt minder
 5. kunnen motorische afwijkingen vertonen

2) Tevens kwalitatieve afwijkingen in het functioneren op andere vlakken, zoals in:

 1. sociale interacties, zoals nonverbaal gedrag; relaties met m.n. mensen van de eigen leeftijd, verminderde sociale en emotionele wederkerigheid
 2. de communicatie
 3. stereotype patronen van gedrag, belangstelling en activiteit

PDD NOS kenmerken

De algemene symptomatische PDD NOS kenmerken, bestaan uit de volgende zaken:

Over het algemeen is het zo, dat er voor mensen die wel in het Autisme Spectrum lijken te vallen, maar niet voldoen aan de criteria hierboven, een aparte diagnose bestaat met de naam Pervasieve Ontwikkelingsstoornis Niet Nader Omschreven. Het wordt dus PDD-NOS of PDD NOS genoemd.

De kenmerken zijn:

Een serieuze stoornis in de ontwikkeling van sociaal gedrag, samengaand met stoornissen en tekorten op het vlak van (niet-) verbale communicatie en vaak ook de aanwezigheid van typisch gedrag, zowel als typische interesses of activiteiten.

Andere PDD NOS kenmerken zijn zodanig patiënt-specifiek dat ze hier moeilijk op te sommen zijn. Maar denk bij andere voorkomende PDD NOS kenmerken aan:

 1. gedetailleerdheid
 2. moeite met communicatie en emoties
 3. houterig zijn
 4. hoogsensitief zijn
 5. soms driftbuien hebben
 6. goedgelovigheid
 7. schakelt niet gemakkelijk tussen activiteiten
 8. beter theoretisch leren dan praktisch
 9. dingen heel letterlijk nemen
 10. een heel goed geheugen hebben
 11. goed zijn in puzzels en kaartlezen
 12. geduldig zijn en goed volhouden tot iets af is
 13. perfectionistisch, geordend en systematisch
 14. rechtvaardigheidsgevoel en eerlijkheid
 15. helicopterview en nuchterheid

De oorzaak van autisme, Asperger, PDD NOS en andere syndromen uit het Autisme Spectrum

De reguliere geneeskunde heeft geen oorzaak vastgesteld voor klassiek autisme, PDD NOS, het syndroom van Asperger of de andere aandoeningen uit het Autisme Spectrum. Men vermoed dat erfelijke factoren een rol spelen bij de afwijkende ontwikkeling van de hersenen. De belangrijkste beweegreden dat men meent te kunnen veronderstellen dat de oorzaak van aandoeningen als klassiek autisme, Asperger of PDD NOS erfelijkheid is, is de aanwezigheid van de stoornissen bij één-eiige tweelingen en in families.

Correlatie autisme en autisme kenmerken

 • de kans dat beide kinderen uit een één-eiige tweeling autistisch zijn, als één van de twee autistisch is, is 91%
 • als je broertje of zusje autistisch is, heb je 20 tot 60 x meer kans dan andere kinderen om het ook te hebben
 • kenmerken van autisme komen binnen families met een aan autisme lijdend persoon 7 keer vaker voor dan in andere gezinnen

Hoewel men het idee heeft dat al deze varianten van autisme genetisch bepaald zijn, is er slechts één muterend gen ontdekt dat de oorzaak zou dragen voor het syndroom van Rett. Dit muterend gen komt echter ook weer bij andere afwijkingen voor en kan dus niet enkelvoudig verantwoordelijk worden geacht voor Rett. De genen waarin de oorzaak zou moeten liggen van stoornissen uit het Autisme Spectrum zijn dus eigenlijk nog steeds niet gevonden (Folstein S. 1998).

Omgevingsfactoren

Een andere oorzaak van aandoeningen als Asperger, klassiek autisme of PDD NOS kan liggen in de omgevingsfactoren. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld, dat er epidemieën zijn geweest van Autisme Spectrum Stoornissen in buurten van fabrieken en elektriciteitscentrales. Deze omgevingsfactoren, m.n. toxiciteit uit de omgeving, worden op dit moment veel beter onderzocht om de oorzaken van autisme, Asperger en PDD NOS bloot te leggen. De kans dat een vrouw met kwikvullingen een kind met autisme baart is noemenswaardig groter, dan als zij geen kwikvullingen draagt (Haley 2005).

Neurotoxiciteit

De oorzaak van Autisme Spectrum Stoornissen en andere neurotoxische ziekten – zoals de ziekte van Parkinson, ADD en ADHD – wordt door recente en gerenommeerde Amerikaanse wetenschappers, artsen en onderzoekers in de hoek van omgevingsfactoren gezocht: de overmatige opname van toxische stoffen in het lichaam, eventueel in combinatie met genetische aanleg of erfelijkheid (Pall M. 2007). Kwikvullingen en meer bepaald kwikvullingen die lek zijn tijdens de zwangerschap worden steeds vaker ontmaskerd als de boosdoeners (Haley 2005).

ADHD en autisme?

Vanuit de filosofie van gifstoffen en vergiftiging kunnen ADHD en autisme op één continuüm geplaatst worden. Misschien is het enige aanwezige verschil in een autistisch kind tegenover het kind met ADHD wel, dat het brein niet volledig ontwikkeld is op het vlak van sociale en verbale vaardigheden. Dit terwijl kinderen in het ADD/ADHD spectrum eerder problemen hebben met concentratie, luisteren en opletten. Volgens recent onderzoek door Dr. Martin Pall, blijkt dat er geen verschillen zijn op biochemisch cellulair niveau (Pall M. 2007: pp. 243).

Oxidatieve stress

Autistische kinderen, net zoals neurotoxische volwassenen met onverklaarbare aandoeningen, hebben een verhoogd niveau van oxidatieve stress en ontstekingen. Dit wordt veroorzaakt door abnormale niveaus van salpeterzuur oxides en hun cel-beschadigende vrije radicalen: peroxinitriet en superoxide. Het is van het hoogste belang om deze toxiciteit aan te pakken, omdat het de onderliggende oorzaak is van de vicieuze cirkel van oxidatieve stress en ontstekingen, die optreden in de orgaancellen in het lichaam.

Niet-genetische autisme

Het grote belang van omgevingsfactoren bij aandoeningen als PDD NOS, autisme, en Asperger wordt vaak duidelijk tijdens onze behandeling. Kinderen die een genetische variant van autisme hebben, of kinderen met een niet-genetische variant filteren zich uit. De genetische variant geneest niet met onze behandeling, en bij de niet-genetische variant treden aanzienlijke verbeteringen tot zelfs genezing op.

Onze behandeling

In onze Revitalis kliniek hebben wij een goede behandeling voor niet-genetisch autisme. Hoewel de behandeling ook inzet vraagt – omdat wij o.a. werken a.d.h.v. een dieet – boekt deze hele goede resultaten. Wilt u meer informatie, bel ons dan of maak meteen een afspraak. U kan ook lezen wat andere patiënten bij onze behandeling ervaren hebben. U kan zich ook inschrijven voor onze informatiebijeenkomst.

Achtergrondinformatie

Folstein S.E. 1998. “Finding Specific Genes that Cause Autism: A Combination of Approaches will be Needed to Maximize Power.” In: Journal of Autism and Developmental Disorders. Vol. 28, Iss. 5, pp. 439-445. Kluwer Academic Publishers. New York.

Haley,B. 2005. “Mercury and Autism. Accelerating Evidence?” In: Neuroendocrinology Letters. Vol. 26, Iss. 5. pp. 439-446.

Pall, Martin L., PhD. (University of Washington) 2007. Explaining “Unexplained Illnesses”. Disease Paradigm  for Chronic Fatigue Syndrome, Multiple Chemical Sensitivity, Fibromyalgia, Post-Traumatic Stress Disorder, Golf War Syndrome and others. Taylor & Francis. New York. Over toxiciteit, ADHD, ADD en Autisme Spectrum Stoornissen.

Onze behandeling van autisme, Asperger, van Rett en PDD NOS

Als wij een kind of volwassene met niet-aangeboren autisme, Asperger, van Rett of PDD NOS onder behandeling nemen, gaan wij uit van de 5 fundamentele stappen voor het krijgen van lange termijn positieve gezondheidsresultaten op celniveau. Deze 5 stappen zijn synergetisch aan elkaar verbonden. Het doel van het volgen van deze 5 stappen is niet om een specifieke aandoening te behandelen, maar om het zelfherstellend vermogen van het lichaam weer terug te geven, zodat het lichaam zichzelf kan genezen.

De moeder betrekken

Bij de behandeling van niet-aangeboren autisme, testen wij doorgaans ook de moeder. Houdt u hier rekening mee wanneer u voor het eerst naar onze kliniek komt. Wanneer een kind symptomen van autisme vertoont, kan het immers zo zijn dat het te lijden heeft onder toxiciteit die reeds via de moederkoek bij het kind terecht is gekomen. Wij onderzoeken deze factor om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de aandoening.

Encephalitis

Bij de behandeling van kinderen in het Autisme Spectrum, zoals klassiek autisme, Asperger, van Rett, de disintegratieve stoornis en PDD NOS zien we meestal de aanwezigheid van toxische encephalitis (hersenontstekingen veroorzaakt door toxiciteit). Deze vicieuze cirkel van oxidatieve stress die ontregelingen veroorzaakt in de hersenen van kinderen met autisme moet doorbroken worden. Wij bereiken dit doel door het terugdringen van de opname van toxische stoffen (dieet), het ontgiften van het lichaam en het ondersteunen van het lichaam in haar eigen opruimings- en genezingsprocessen.

Behandeling

In onze Revitalis kliniek hebben wij een goede behandeling voor niet-aangeboren autisme. Hoewel de behandeling ook inzet vraagt – omdat wij o.a. werken a.d.h.v. een dieet – boekt deze hele goede resultaten. Wilt u meer informatie, bel ons dan of maak meteen een afspraak. U kan ook lezen wat andere patiënten bij onze behandeling ervaren hebben. U kan zich ook inschrijven voor onze informatiebijeenkomst.

Klassiek autisme, Asperger, van Rett, de disintegratieve stoornis en PDD NOS genezen

Omdat uit onderzoek blijkt dat het ontstaan van ziektes in het Autisme Spectrum (klassiek autisme, Asperger, van Rett, de disintegratieve stoornis en PDD NOS) heel erg veel te maken heeft met toxiciteit en ontstekingen in de hersenen, zouden we kunnen verwachten dat de aandoeningen ook te genezen zijn.

5 fundamentele stappen

In onze kliniek proberen wij de aandoeningen uit het Autisme Spectrum (klassiek autisme, Asperger, van Rett, de disintegratieve stoornis en PDD NOS) te genezen door middel van onze 5 fundamentele stappen naar lange termijn positieve gezondheidsresultaten. Dit zijn 5 stappen, die gelijktijdig worden toegepast en alle 5 bedoeld zijn om het zelfherstellende vermogen van het lichaam terug te herstellen.

Toxische encephalitis

Bij pogingen om aandoeningen uit het Autisme Spectrum (klassiek autisme, Asperger, van Rett, de disintegratieve stoornis en PDD NOS) te genezen, is het altijd van belang te blijven beseffen dat de hoofdzakelijke oorzaak ligt in de toxiciteit die aanwezig is in de hersenen en die daar celontstekingen veroorzaakt. Het slagen van de behandeling is daarom ook afhankelijk van de mate waarin we deze toxiciteit uit het lichaam kunnen verwijderen.

Elk lichaam is anders

Gifstoffen die eenmaal in het lichaam zitten, moeten hier dus weer uit verwijderd worden. Dit gebeurd door middel van ontgifting, maar ook door bijvoorbeeld aanpassingen te doen in het dieet. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk, en het slagen van het genezingsproces is mede afhankelijk van de mate waarin onze dieetrichtlijnen goed gevolgd worden. Indien de toxiciteit moeilijk te verwijderen is uit het lichaam, zijn de resultaten ook minder.

Mond-tot-mondreclame

Toch zijn er voldoende mensen geweest, die in onze Revitalis kliniek hun eigen vorm van klassiek autisme, Asperger, van Rett, de disintegratieve stoornis of PDD NOS hebben weten te genezen. Mensen die naar Revitalis komen, komen dan ook vaak via mond-tot-mondreclame. Wilt u meer informatie, bel ons dan of maak meteen een afspraak. U kan ook lezen wat andere patiënten bij onze behandeling ervaren hebben. U kan zich ook inschrijven voor onze informatiebijeenkomst.

stel een vraag